Súhlas s ukladaním cookies

 1. COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo používa na tejto webovej stránke súbory cookies za účelom merania návštevnosti webu, cielenej reklamy, prispôsobenia zobrazenia webových stránok www.coopcadca.sk. Cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenia zobrazenia webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Cookies na cielenie reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu.
 2. Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, hlavne prevádzkovateľom služieb a platforiem Google, Facebook a nasledujúcim spracovateľom:
  1. Web Management s. r. o. Ivánska cesta 2821 04 Bratislava, IČO: 50 645 773
  2. Prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti spoločnosť nepoužíva.
 3. Webové stránky môžu byť použité aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu.
 4. Zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu je aktivované z podnetu návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky, znejúcim nasledovne: „Prevádzkovateľ webu, COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, ako prevádzkovateľ osobných údajov spracováva na tomto webe cookies potrebné pre fungovanie webových stránok a pre analytické účely a v prípade vášho súhlasu taktiež pre retargeting.“
 5. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená pri jednotlivých marketingových cookies. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely je možné vziať kedykoľvek späť a to pomocou zmeny nastavenie príslušného internetového prehliadača.
 6. Zhromaždené cookies súbory sú spracované prostredníctvom:
 1. Práva dotknutej osoby:
  • Máte právo požadovať od nás informáciu a prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Ďalej máte právo na ich opravu ak sú nesprávne alebo neúplné, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania. Ďalej môžete namietať spracúvanie osobných údajov a tiež máte právo na prenos Vašich osobných údajov tretej osobe podľa Vášho rozhodnutia.
  • Poskytnutie osobných údajov na priamy marketing nie je zákonnou požiadavkou či zmluvnou požiadavkou.  Aj v prípade,  že nám odvoláte súhlas  s ich spracúvaním na tento účel, nebude to mať žiadny vplyv na Vaše členstvo v našom vernostnom programe Nákupná karta COOP Jednota.
  • Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu zodpovednej osoby alebo adresu prevádzkovateľa.
  • Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s platnými právnymi predpismi upravujúcimi ich ochranu, môžete sa domáhať nápravy u prevádzkovateľa alebo zodpovednej osoby. Máte právo kedykoľvek podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR v zmysle § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov je:
  COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
  Palárikova 87, 022 01 Čadca
  IČO: 00168947
 3. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
  e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk
 4. Spoločnosť COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:
TypNázovÚčelExpirácia
Cookies tretích stránGoogle AnalyticsZískanie štatistických informáciíPodľa nastavenia prehliadača, prípadne do odstránenia
Cookies tretích stránPixel FacebookIdentifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovne cielenie reklamy (retargeting)180 dní
Cookies tretích stránYoutube
Naše CookiesPHPSESSIDTechnická cookie, využíva pre základné fungovanie webuVyprší pri zatvorení okna prehliadača
Naše Cookiescookieconsent_statusTechnická cookie, ukladá súhlas so spracovaním cookies.1 rok

Ak máte k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky neváhajte prosím kontaktovať nás e-mailom na e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk