objekt Turzovka 8070

Turzovka 8070

  • poloha a výmera: pohostinstvo prízemie 94m2 + suterén 91m2
  • energie: elektrická energia: samostatné odberné miesto, prihlásenie priamo u dodávateľa el. energie
  • vykurovanie: kotolňa na pevné palivo
  • vodné: napojené na verejný rozvod vody
  • kanalizácie: odkanalizované do žumpy, nutnosť vývozu podľa potreby

Kontakt

V prípade záujmu alebo ďalších informácií
nás neváhajte kontaktovať.

0908 914 749
041 / 433 21 52-5 kl. 120, 121