TEMPO Kysucké Nové Mesto

Belanského 2291, Kysucké Nové Mesto

  • poloha a výmera: obchodné priestory – II. NP, (predajňa textilu) – dva samostatné obchodné priestory 93m2 a 299m2 (tento priestor je možné rozdeliť na tri samostatné obchodné priestory o výmere: 97m2, 114m2 a 88m2)
  • energie: elektrická energia, nemeraný odber, platba podľa technického prepočtu používaných spotrebičov
  • vykurovanie: nepriame vykurovanie podľa m2
  • vodné, stočné: nemeraný odber, spotreba fakturovaná podľa vyhlášky
  • zrážková voda: podľa fakturácie od SeVak, a.s. a plochy prenájmu

Kontakt

V prípade záujmu alebo ďalších informácií
nás neváhajte kontaktovať.

0908 914 749
041 / 433 21 52-5 kl. 120, 121