objekt Rudina 438

Rudina 438

  • poloha a výmera: obchodné/kancelárske priestory – časť poschodia 130m2 + letná terasa (možnosť zriadenia)
  • energie: elektrická energia
  • vykurovanie, voda: nutnosť namontovať rozvody energií a zariadení a podružných meračov spotreby
  • kanalizácia: objekt odkanalizovaný do žumpy, nutnosť podieľať sa na vývoze podľa potreby
  • ostatné: holopriestor, potrebné čiastočne stavebne upraviť pre prevádzkovú činnosť nájomcu, prípojky sú vyvedené do priestorov

Kontakt

V prípade záujmu alebo ďalších informácií
nás neváhajte kontaktovať.

0908 914 749
041 / 433 21 52-5 kl. 120, 121