Projekty – Program podpory lokálnych komunít

ZÍSKAJTE GRANT PROJEKTU
Program podpory lokálnych komunít

Vážená pani, vážený pán,
Nadácia COOP Jednota vyhlasuje pre všetky mestá a obce „Výzvu“
na podávanie žiadostí o grant vo výške 6 000 € v rámci 4. ročníka projektu
„Program podpory lokálnych komunít“.
Žiadosti môžu podávať orgány miestnej samosprávy, vzdelávacie inštitúcie,
mimovládne a neziskové organizácie od 1. 2. do 31. 3. 2020.
Cieľom programu je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych
a regionálnych iniciatív formou poskytovania finančných prostriedkov
na projekty z oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, podpory a rozvoja športu,
podpory vzdelávania a ochrany a tvorby životného prostredia.
K žiadosti o grant musia byť predložené aspoň 3 projekty z jednej
obce alebo mesta, kde sa nachádza predajňa COOP Jednota.

Všetky potrebné informácie nájdete TU!