Program podpory lokálnych komunít

Spoločenská zodpovednosť a vzájomná pomoc sú základnými princípmi družstevníctva. Rovnako ako pre vznik prvých slovenských družstiev, aj pre Nadáciu COOP Jednota sú tieto dve vzácne vlastnosti mottom a súčasne hybnou silou. Záleží nám na tom, aby ste mali možnosť aktívne sa zapájať do diania vo vašich obciach a mestách, preto zahajujeme už 5. ročník obľúbeného nadačného Programu podpory lokálnych komunít zameraného na podporu rozvoja slovenských miest a obcí.

Ciele programu

Naším zámerom je umožniť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou podpory realizácie projektov v oblasti budovania drobných stavieb, ako sú komunitné záhrady, altánky, prístrešky, autobusové zastávky, vonkajšie športové areály a detské ihriská. Podporujeme výsadbu a udržiavanie zelene, ochranu životného prostredia, propagáciu slovenských tradícií, rozvoj lokálnych športových klubov, budovanie turistických trás a cyklotrás.

Kto môže požiadať o grant

Orgány miestnej samosprávy, vzdelávacie inštitúcie (vrátane škôl a materských škôlok), združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a mimovládne organizácie.

Výška finančného grantu: 6000 €

Typy podporovaných aktivít

Drobné stavby – komunitné záhrady a pod.
Grilovacie altánky a prístrešky
Lavičky a iný obecný alebo mestský mobiliár
Výstavba autobusových zastávok
Výsadba a údržba zelene v intravilánoch a extravilánoch obcí
Výstavba a údržba turistických trás a cyklotrás
Aktivity zamerané na ochranu životného prostredia
Vonkajšie športové ihriská a detské ihriská
Podpora lokálnych športových klubov
Aktivity zamerané na propagáciu tradícií Slovenska
Propagácia tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít

Podávanie žiadostí o grant

Podávanie žiadostí o grant bude prebiehať elektronicky cez online formulár umiestnený na tejto stránke. Podanie žiadosti o grant bude prístupné počas dvoch mesiacov v termíne od 1.2.2021 do 31.3.2021.

Všetky potrebné informácie nájdete TU!