Polyfunkčný dom KRAFE

Okružná 236, Čadca-Kýčerka

  • poloha a výmera: III. NP priestory vedľa predajne potravín COOP Jednota Čadca obchodné priestory 19 m2, skladové priestory 140 m2
  • energie: elektrická energia: nemeraná, možnosť osadenia podružného merania
  • vykurovanie: paušálna úhrada podľa m2 a fakturácie od vlastníka budovy
  • vodné, stočné: nemeraný odber, spotreba fakturovaná podľa vyhlášky
  • ďalšie výhody: možnosť využiť výťah
  • potreba investícií: podlaha

Kontakt

V prípade záujmu alebo ďalších informácií
nás neváhajte kontaktovať.

0908 914 749
041 / 433 21 52-5 kl. 120, 121