Obchodný dom Čadca

Matičné námestie 2492, Čadca

  • poloha a výmera: II.NP obchodné priestory bývalé Kinderco 453 m2
  • energie: elektrická energia: samostatné odberné miesto, prihlásenie priamo u dodávateľa el. energie
  • vykurovanie: plynové kúrenie, úhrada podľa m2 (zálohové platby + vyúčtovanie)
  • vodné, stočné: spotreba meraná podružným vodomerom, fakturácia na základe dodávateľskej faktúry od SeVak, a.s., mesačná platba
  • zrážková voda: podľa fakturácie od SeVak, a.s. a plochy prenájmu
  • ďalšie výhody: možnosť využiť výťah

Kontakt

V prípade záujmu alebo ďalších informácií
nás neváhajte kontaktovať.

0908 914 749
041 / 433 21 52-5 kl. 120, 121