objekt Čadca, Matičné námestie 2705 (za Obchodným domom)

Matičné námestie 2705, Čadca

  • poloha a výmera: skladové, obchodné priestory býv. centrálnej výrobne MäsoRaj 900m2
  • energie: elektrická energia: samostatné odberné miesto, prihlásenie priamo u dodávateľa el. energie
  • vykurovanie: plynové kúrenie, samostatné odberné miesto, prihlásenie priamo u dodávateľa plynu
  • vodné, stočné: spotreba meraná podružným vodomerom, fakturácia na základe dodávateľskej faktúry od SeVak, a.s., mesačná platba
  • zrážková voda: podľa fakturácie od SeVak, a.s. a plochy prenájmu
  • potreba stavebných úprav

Kontakt

V prípade záujmu alebo ďalších informácií
nás neváhajte kontaktovať.

0908 914 749
041 / 433 21 52-5 kl. 120, 121