objekt Čadca, Okružná 114

Okružná 114, Čadca – Kýčerka

  • poloha a výmera: obchodné priestory – prízemie 44m2 (jedna miestnosť so spoločným vstupom s pohostinstvom)
  • energie: elektrická energia: spotreba el. energie meraná cez elektromer nájomcu pohostinstva, platba po dohode s nájomcom
  • vykurovanie: bez vykurovania
  • vodné, stočné: nemeraný odber, spotreba fakturovaná podľa vyhlášky
  • zrážková voda: podľa fakturácie od SeVak, a.s. a plochy prenájmu

Kontakt

V prípade záujmu alebo ďalších informácií
nás neváhajte kontaktovať.

0908 914 749
041 / 433 21 52-5 kl. 120, 121