Jarná súťaž s COOP Jednotou – Výhercovia

Sme veľmi radi, že do Jarnej súťaže s COOP Jednotou sa zapojilo veľa našich verných zákazníkov. Z celkového množstva odovzdaných pokladničných dokladov sme vyžrebovali štastných výhercov a stali sa nimi:

Katarína H., Adamovské Kochanovce – 500,– € Nákupná poukážka COOP
Mária G., Krásno nad Kysucou – 300,– € Nákupná poukážka COOP
Anna S., Vysoká nad Kysucou – 100,– € Nákupná poukážka COOP

Výhercom srdečné blahoželáme a pre Vás ostatných už pripravujeme ďalšie zaujímavé akcie o atraktívne ceny.