objekt Dolný Vadičov 89

Dolný Vadičov 89

  • poloha a výmera: pohostinstvo – prízemie 190m2 (predajná – 80m2 + 31m2, ostatná 79m2)
  • energie: elektrická energia, samostatné odberné miesto, prihlásenie priamo u dodávateľa el. energie
  • vykurovanie: plynové kúrenie, samostatné odberné miesto, prihlásenie priamo u dodávateľa plynu
  • vodné: spotreba meraná podružným vodomerom, fakturácia na základe dodávateľskej faktúry od SeVak, a.s., mesačná platba
  • kanalizácia: odkanalizované do žumpy, nutnosť vývozu podľa potreby

Kontakt

V prípade záujmu alebo ďalších informácií
nás neváhajte kontaktovať.

0908 914 749
041 / 433 21 52-5 kl. 120, 121